اخباروب سایت

اخباروب سایت (63)

در گفتگوی بورس 24 با دکتر عبداله رحیم لوی مطرح شد: در راستای اجرایی نمودن ماده 5 آیین نامه انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس و به منظور بهسازی فرآیند افزایش سرمایه، تغییراتی در…
صبح روز دوشنبه مورخ 1395/8/10، کارگزاری بانک انصار مورد بازدید علمی گروهی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) واقع شد. در ابتدای این بازدید دکتر رحیم لوی بنیس مدیرعامل کارگزاری در نشستی صمیمی با دانشجویان ضمن…
در گفتگوی بورس 24 با دکتر عبداله رحیم لوی مطرح شد: برنامه ها و استراتژی های شاپور محمدی مناسب به نظر می رسد اما ارزیابی در خصوص آن کمی زود است و باید منتظر باشیم…
در گفتگوی همشهری اقتصاد با دکتر عبداله رحیم لوی مطرح شد: اقتصاد ایران وارد عصر پنجره های باز شده نه شکسته .اگر سرمایه گذار خارجی به دلیل پنجره شکسته فرار می کند باید ده ها…
صفحه4 از16