اخباروب سایت

اخباروب سایت (62)

صبح روز دوشنبه مورخ 1395/8/10، کارگزاری بانک انصار مورد بازدید علمی گروهی از دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) واقع شد. در ابتدای این بازدید دکتر رحیم لوی بنیس مدیرعامل کارگزاری در نشستی صمیمی با دانشجویان ضمن…
در گفتگوی بورس 24 با دکتر عبداله رحیم لوی مطرح شد: برنامه ها و استراتژی های شاپور محمدی مناسب به نظر می رسد اما ارزیابی در خصوص آن کمی زود است و باید منتظر باشیم…
در گفتگوی همشهری اقتصاد با دکتر عبداله رحیم لوی مطرح شد: اقتصاد ایران وارد عصر پنجره های باز شده نه شکسته .اگر سرمایه گذار خارجی به دلیل پنجره شکسته فرار می کند باید ده ها…

تامین مالی با نرخ های گران

دکترعبدلله رحيم لوي بنيس مدير عامل شركت كارگزاري بانك انصار نرخ اوراق منتشره در بازار سرمایه در شرایط کاهش نرخ سود بانکی، صرفه اقتصادی انتشار این اوراق را برای ناشران آنها در بازار کاهش می…
صفحه4 از16