خلاصه ای از اخبار یادداشت ها مقالات و رویداد های دکتر رحیم لوی بنیس

آخرین اخبار

آخرین مقالات

آخرین یادداشت ها

پیوند ها

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد. چیزی بگو که سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

به روایت تصویر