خلاصه ای از اخبار یادداشت ها مقالات و رویداد های دکتر رحیم لوی بنیس

آخرین اخبار

آخرین مقالات

آخرین یادداشت ها

پیوند ها

تندخويي بي مورد نوعي ديوانگي است، زيرا كه تندخو پشيمان مي شود، و اگر پشيمان نشد، پس ديوانگي او پايدار است.

به روایت تصویر