انتصاب دکتر رحیم لوی بنیس به عنوان مدیر عامل کارگزاری انصار

شرکت کارگزاری پارس گستر خبره وابسته به بانک انصار ، که در بازار سرمایه شرکتی فعال و خوشنام می باشد ، مدیریت عاملی خود را به دست جناب آقای دکتر عبداله رحیم لوی بنیس سپرد .

اهدای نشان کیفیت و بهره وری به دکتر رحیم لوی بنیس

اهدای نشان کیفیت و بهره وری به جناب آقای دکتر رحیم لوی بنیس مدیر عامل کارگزاری انصار (شرکت کارگزاری پارس گستر خبره سابق)

نگاهی به نظام مالیاتی کشور

گروه اقتصاد : پژوهش های آماری در ایران نشان می دهد که موضوعات اقتصادی مثل تورم ، بیکاری ، مالیات ، رشد وتوسعه نیم قرن است که دغدغه مردم شده است .

گزارش یک گرد همایی

به دعوت جناب آقای جمشید صالحی شبستری ( عضو هیأت مدیره جمعیت خیریه شبستر های مقیم مرکز و مدیر مسئول فصل نامه پیام شبستر )، توفیق حاصل شد در گردهم آیی شورای هماهنگی جمعیت های خیریه شهرستان شبستر ، روز پنچ شنبه مورخ 04/10/1393 در مجتمع اسلامی نور ( میدان فاطمی ) شرکت کنم .

ویرایش نهایی کتاب (( جایگاه صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی ایران ))

کتاب ))جایگاه صنایع کوچک ومتوسط در توسعه اقتصادی ایران (( پس از چندین ماه تلاش شبانه روزی و مساعدت وهمراهی دوستان همفکر و فرهیخته ویرایش نهایی گردیده وبه دست انتشار سپرده شد . 

مصاحبه دکتر عبداله رحیم لوی بنیس با رادیو اقتصاد(صوتی)

مصاحبه دکتر عبداله رحیم لوی بنیس با رادیو اقتصاد(صوتی)

فیلم مصاحبه با دکتر رحیم لو در سمینار نقد نظام بانکداری ایران

فیلم مصاحبه با دکتر رحیم لو در سمینار نقد نظام بانکداری ایران

برگزاری کارگاه آموزشی جایگاه صنعت لیزینگ در بانکداری

در ادامه سمینار نقد قانون، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی، دکتر رحیم لو بنیس، مدیر عامل شرکت لیزینگ امید و عضو هیئت علمی دانشگاه، به تبیین و تدریس جایگاه بانکداری اسلامی و صنعت لیزینگ پرداختند.

سمینار نقد قانون، مقررات و نظام بانکداری

در تاریخ 28 خرداد 1393 در پژوهشکده پولی و بانکی کشور،سمینار نقد قانون، مقررات و نظام بانکداری ایران با رویکرد اسلامی به همت دانشگاه امام صادق(ع)،موسسه نوین پژوهان و در حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های کشور برگزار شد و دکتر رحیم لو نیز در این سمینار حضور داشتند. آقای دکتر رحیم لو در سمینار مذکور سخنرانی در رابطه...

آفت های جدید بازار سرمایه معرفی شدند

آفت های جدید بازار سرمایه معرفی شدند/ فروش گسترده حقوقی ها تایید شد
رحیم لویی بنیس، مدیر عامل کارگزاری بانک انصار با انتقاد از برخی مدیران شرکت های حقوقی که در فروش سهام بی توجه به شرایط پیش

صفحه7 از7