مقالات

آرشیو مقالات دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس

مقوله اقتصاد از جمله مسائلی است که با عرصه های گوناگون اجتماعی و تصمیم سازی های مدیران و مناسبات بین الملل ارتباط تنگاتنگ دارد. از یاد نبریم اقتصاد به منزله یک علم نوین پدیده مستقلی از دیگر حوزه های اجتماعی قلمداد نمی شود. در همین چارچوب شاید اقتصاد ایران بیش از هر عاملی با چگونگی تصمیم سازی مدیران کشور و بعضاً ضد کارشناسی ارتباط نزدیکی دارد و هر گونه تفسیر از چگونگی سیاست های کلان و یا رویکردهای اجرایی می تواند بر میزان قدرت و یا نقصان اقتصاد ملی نقش ببندد.

اولین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال ، 17 بهمن 1394 با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهورمحترم سرکار خانم الهام امین‌زاده و نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

تکرار سناریو فروش های حقوقی ها در نهایی ترین روز خوش برجام انتقادات فعالان بازار را همچنان به همراه دارد. مقامات بازار سرمایه نیز با بیان اینکه نمی توان

عبد الله رحیم لوی بنیس، مدیرعامل کارگزاری بانک انصار با بیان این که افت نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21 درصد خبر ممتازی برای بازار سرمایه است،

صفحه10 از19