مقالات

آرشیو مقالات دکتر عبدالله رحیم لوی بنیس

اولین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال ، 17 بهمن 1394 با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهورمحترم سرکار خانم الهام امین‌زاده و نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

تکرار سناریو فروش های حقوقی ها در نهایی ترین روز خوش برجام انتقادات فعالان بازار را همچنان به همراه دارد. مقامات بازار سرمایه نیز با بیان اینکه نمی توان

عبد الله رحیم لوی بنیس، مدیرعامل کارگزاری بانک انصار با بیان این که افت نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21 درصد خبر ممتازی برای بازار سرمایه است،

خبر انتشار سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق 1404 یکی از تاثیر گذارترین اخبار راهبردی در این حوزه میباشد که در اواخر مرداد ماه سال جاری از سوی متولیان این حوزه منتشر شد .

صفحه10 از19