اخباروب سایت

اخباروب سایت (64)

عبد الله رحیم لوی بنیس، مدیرعامل کارگزاری بانک انصار با بیان این که افت نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21 درصد خبر ممتازی برای بازار سرمایه است،
خبر انتشار سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق 1404 یکی از تاثیر گذارترین اخبار راهبردی در این حوزه میباشد که در اواخر مرداد ماه سال جاری از سوی متولیان این حوزه منتشر…
گفت‌وگو هفته نامه بازار امروز (ویژه نامه کارگزاران بورس) با دکتر عبداله رحیم لوی بنیس مدیرعامل کارگزاری بانک انصار (پارس گستر خبره سابق)
در این دوران که بازار روند نزولی داشته مدیریت سازمان با بلوک زنی سعی نموده شاخص را در وضعیت بهتری قرار دهد که البته این روش نقطه ضعف بازار است ...
صفحه8 از16