اخباروب سایت

اخباروب سایت (63)

خبر انتشار سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق 1404 یکی از تاثیر گذارترین اخبار راهبردی در این حوزه میباشد که در اواخر مرداد ماه سال جاری از سوی متولیان این حوزه منتشر…
گفت‌وگو هفته نامه بازار امروز (ویژه نامه کارگزاران بورس) با دکتر عبداله رحیم لوی بنیس مدیرعامل کارگزاری بانک انصار (پارس گستر خبره سابق)
در این دوران که بازار روند نزولی داشته مدیریت سازمان با بلوک زنی سعی نموده شاخص را در وضعیت بهتری قرار دهد که البته این روش نقطه ضعف بازار است ...
مدیر عامل کارگزاری انصار (پارس گستر خبره سابق) با تاکید بر این که آحاد مردم کشور باید مفهوم توسعه و پیشرفت را به خوبی درک کنند، ادامه داد: باید اقتصاد را در اقصی نقاط کشور…
صفحه8 از16