اخباروب سایت

اخباروب سایت (62)

چکیده: بخش عمده ای از بازار ما هنوز معنی این افت هزینه و مزیت واقعی را خوب درک نکرده اند / رفتار بازار در ایجاد نوسان های این روزها، اتفاقی طبیعی است.مسعود رضا طاهری: رشد…
اولین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال ، 17 بهمن 1394 با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهورمحترم سرکار خانم الهام امین‌زاده و نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عبد الله رحیم لوی بنیس، مدیرعامل کارگزاری بانک انصار با بیان این که افت نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21 درصد خبر ممتازی برای بازار سرمایه است،
خبر انتشار سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق 1404 یکی از تاثیر گذارترین اخبار راهبردی در این حوزه میباشد که در اواخر مرداد ماه سال جاری از سوی متولیان این حوزه منتشر…
صفحه7 از16