اخباروب سایت

اخباروب سایت (63)

در روزهای نخست حضورم در این شرکت، صندوق پارس گستر با ۵٠٠ میلیون تومان دارایی، ۴٧ ردیف پرتفوی داشت. اما با اقداماتی که انجام شد این پرتفوی اصلاح شد. در واقع صندوق پارس گستر، صندوقی…
چکیده: بخش عمده ای از بازار ما هنوز معنی این افت هزینه و مزیت واقعی را خوب درک نکرده اند / رفتار بازار در ایجاد نوسان های این روزها، اتفاقی طبیعی است.مسعود رضا طاهری: رشد…
اولین اجلاس سراسری نشان عالی مدیر سال ، 17 بهمن 1394 با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهورمحترم سرکار خانم الهام امین‌زاده و نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عبد الله رحیم لوی بنیس، مدیرعامل کارگزاری بانک انصار با بیان این که افت نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21 درصد خبر ممتازی برای بازار سرمایه است،
صفحه7 از16